Regulamin obowiązujący na stronie LGMP La Gosh My Passion oraz regulamin zakupów

Przed dokonaniem zakupów produktów dostępnych w sklepie LGMP La Gosh My Passion koniecznie zapoznaj się z poniższym regulaminem. Finalizując transakcję potwierdzasz jego akceptację w pełni.

Na podstawie regulaminu sprzedawane są i dostarczane produkty oferowane na stronie www.lgmp.pl, której właścicielem jest LGMP La Gosh My Passion Izabela Jagosz, z siedzibą w Kleczy Dolnej 34-124, ul. Szmaragdowa 23, NIP: 5531189027, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

Sprzedawca

 1. Podmiotem sprzedającym towary i usługi na stronie lgmp.pl oraz właścicielem marki LGMP jest LGMP La Gosh My Passion  Izabela Jagosz, z siedzibą w Kleczy Dolnej 34-124, ul. Szmaragdowa 23, NIP: 5531189027, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
 2. Kontakt w sprawie reklamacji, odstąpienia od umowy lub informacji handlowej:
  e-mail. info@lgmp.pl
  tel. +48 728 939 933, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00
  adres korespondencyjny – LGMP La Gosh My Passion Izabela Jagosz, ul. Szmaragdowa 23, 34-124 Klecza Dolna

Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Produkty i usługi oferowane za pośrednictwem strony www.lgmp.pl

 1. Projekty dzianin z opisem wykonania, dostępne w formie cyfrowej.
 2. Materiały i narzędzia niezbędne do wykonania dzianin z projektów opisanych w pkt.1.
 3. Zestawy do samodzielnego wykonania (DIY), zawierające opis wykonania w postaci wydruków papierowych.
 4. Gotowe, ręcznie wykonane wyroby dziewiarskie.
 5. Publikacje drukowane (zarówno w formie książkowej, jak i broszurowej).
 6. Publikacje elektroniczne (oferowane w formie cyfrowej, bez względu na format i rodzaj plików w jakich zostały utrwalone).
 7. Bilety uprawniające do uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, warsztatach, spotkaniach dedykowanych.
 8. Kursy on-line.

Sprzedawca oświadcza, że wszystkie artykuły dostępne na stronie www.lgmp.pl, włóczki, akcesoria, książki i inne materiały drukowane są nowe, przedmioty wykonane ręcznie są nowe, wyprane po zrobieniu (chyba, że karta produktu mówi inaczej). Sprzedawca oświadcza również, że jest właścicielem praw autorskich w stosunku do wszystkich, oferowanych na stronie www.lgmp.pl produktów.

Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Projekty (zarówno płatne, z kursami video, jak i te dostępne w formie bezpłatnych tutoriali lub tutoriali z dołączonym opisem) oraz produkty dostępne w Butiku chronione są prawami autorskimi i nie mogą być wykonywane w celu odsprzedaży. Projekty są sprzedawane lub udostępniane bezpłatnie pod warunkiem, że wykorzystywane są do celów niekomercyjnych.
 2. Wszystkie treści publikowane na stronie lgmp,pl (w szczególności zdjęcia, grafiki, teksty, filmy, ilustracje) są wyłączną własnością Izabeli Jagosz, właścicielki marki LGMP La Gosh My Passion, prowadzącej działalność gospodarczą jako LGMP La Gosh My Passion Izabela Jagosz, ul. Szmaragdowa 23, 34-124 Klecza Dolna. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.
 3. Powielanie w całości lub w części materiałów dostępnych na stronie (tekstów, zdjęć, ilustracji itd.), bez pisemnej zgody jest surowo zabronione. Zakaz dotyczy również powielania, przechowywania w systemie odzyskiwania danych, przesyłania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, elektrostatycznych, taśm magnetycznych, fotokopii, nagrywania lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody.

Zamówienia i termin realizacji

 1. Zamówienia na stronie lgmp.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą formularza Zamówienia na stronie lgmp.pl.
 3. Przed złożeniem Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności i niniejszym Regulaminem oraz akceptacja ich postanowień. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności stanowi warunek złożenia Zamówienia.
 4. W celu realizacji zamówienia, zamawiający zobowiązany jest podać następujące dane:
  a) dla odbioru produktów w wersji cyfrowej – imię i nazwisko, poprawny adres mailowy,
  b) dla odbioru pozostałych produktów dostępnych na stronie lgmp.pl – imię i nazwisko, poprawny adres mailowy, pocztowy adres dostawy i numer telefonu komórkowego (o ile jest to niezbędne do otrzymania przesyłki).
 5. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę Zamówienia, wysłanego przez Internet. Moment wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia Zamówienia stanowi moment zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Zamówienia na produkty cyfrowe (e-booki, projekty z kursami video, bilety on-line, dostęp do kursów on-line) realizowane są natychmiast po odnotowaniu wpłaty na konto, lub maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych. Kupujący projekt, projekt z kursem video lub e-book otrzymuje linki do pobrania plików. Linki mają limit pobrań i czasu aktywności, dlatego pliki należy zapisać w swoich urządzeniach. Stały dostęp do plików dotyczy wyłącznie kursów on-line.
 7. Zamówienia na pozostałe produkty (włóczki, akcesoria, gotowe wyroby dziewiarskie, publikacje papierowe, zestawy do samodzielnego wykonania (DIY)) realizowane są maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie (chyba, że w karcie produktu podany zostanie inny termin). W przypadku akcji promocyjnych i wyprzedażowych termin realizacji zamówień może się wydłużyć. Przelewy na konto powinny zostać dokonane maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych. Przekroczenie w/w terminu wpłaty może skutkować anulowaniem zamówienia).
 8. Paragony lub faktury VAT przesyłane są drogą mailową. Kupujący wyraźnie upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej.
 9. Każda zmiana adresu dostawy może spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
 10. Zamówienie uznawane jest za zrealizowane po dostarczeniu produktów na adres wskazany w zamówieniu, bądź na inny potwierdzony przez nas w formie pisemnej (dotyczy to sytuacji, w której następuje zmiana adresu po złożeniu zamówienia). LGMP La Gosh My Passion Izabela Jagosz nie ma obowiązku upewniać się, czy osobą odbierającą przesyłkę jest osoba dokonująca zakupu za pośrednictwem strony lgmp.pl
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia czy innych spoczywających na nas obowiązków z tytułu zawartej umowy w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, na które nie mamy wpływu. (“Siła Wyższa”). Siła Wyższa obejmuje zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe skontrolowania i do zapobieżenia. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej obowiązek realizacji zadań wynikających z zawartej umowy zostaje zawieszony na czas wystąpienia Siły Wyższej. Dołożymy wszelkich starań, aby doprowadzić do zakończenia Siły Wyższej lub by znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze obowiązki wynikające z umowy będą mogły być wykonywane pomimo zaistniałej sytuacji wyjątkowej. 

Ceny, płatności i koszty wysyłki

 1. Wszystkie ceny podane na stronie lgmp.pl są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów ewentualnej przesyłki.
 2. Koszty doręczenia towaru mającego postać fizyczną, każdorazowo prezentowane są po dodaniu produktu/produktów do koszyka i przejściu do kasy. Łączna wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz ewentualne koszty przesyłki. Przesyłki zamówień towarów mających postać fizyczną, o wartości przekraczającej kwotę 300 PLN, na terenie Polski wysyłane są za darmo. Do wartości tej nie są wliczana wartość produktów cyfrowych.
 3. Dostarczenie produktów w formie elektronicznej oraz świadczenie usługi nie pociąga za sobą konieczności ponoszenia kosztów dostawy.
 4. Płatności za produkty cyfrowe (projekty, projekty z kursami video, e-booki), dostępne na stronie lgmp.pl, realizowane są za wyłącznie za pośrednictwem serwisów: Imoje (obsługiwane przez ING Bank Śląski SA), PayPal oraz Przelewy24. Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności: płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny. We wszystkich serwisach możliwe jest dokonywanie płatności kartą kredytową. Dodatkowe formy płatności, takie jak przedpłata na konto, lub przelew tradycyjny dedykowane są produktom mającym postać fizyczną, takim jak włóczki i akcesoria, gotowe wyroby dziewiarskie, publikacje papierowe, zestawy do samodzielnego wykonania (DIY) i w każdym wypadku wymagają wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedającym, pod adresem mailowym: info@lgmp.pl.
 5. W przypadku przerwania płatności za pośrednictwem Imoje, PayPal, Przelewy24, zamówienie zostaje automatycznie anulowane. W takim przypadku Klient, jeżeli w dalszym ciągu jest zainteresowany zakupem, może wykonać kolejne zmówienie. Może również dokonać przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego, każdorazowo jednak wymaga to kontaktu ze Sprzedającym, pod adresem mailowym: info@lgmp.pl. Ze względu na połączenie magazynu towarów fizycznych z systemem zamówień i automatycznych systemów płatności (Imoje, PayPal oraz Przelewy24), w przypadku płatności bezpośrednio na konto, bez wskazanego kontaktu, Sprzedający nie gwarantuje dostępności zamawianych produktów. Numer konta firmowego, na który należy dokonywać wpłat to: 
  – dla wpłat w PLN14 1050 1070 1000 0091 2571 7471
  – dla wpłat w EUR: 59 1050 1070 1000 0097 4390 4451 
  Właścicielem konta jest LGMP La Gosh My Passion Izabela Jagosz .
 6. Zamówione produkty, inne niż produkty cyfrowe, dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wybór sposobu dostawy Produktów dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 7. Koszty wysyłki uzależnione są od wagi zamówionych produktów oraz miejsca dostarczenia (Polska lub inne kraje UE/spoza UE) i każdorazowo podane w karcie produktu.
 8. Wysyłki „za pobraniem” nie są możliwe.

Zwroty/Odstąpienie od umowy

 1. Będąc konsumentem masz prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze pisemnego, jednoznacznego oświadczenia.
 2. Oświadczenie możesz przesłać: 
  – pisemnie na adres magazynu sprzedaży wysyłkowej: LGMP La Gosh My Passion Izabela Jagosz, ul. Krótka 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowską,
  – w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lgmp.pl
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel lgmp.pl niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Zwrotom nie podlegają książki z wpisaną imienną dedykacją, produkty wykonane na zamówienie, produkty posiadające formę cyfrową i przesłane on-line, nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Szczegółowo zagadnienie to regulują: art.16 ust.2 pkt 2 oraz art.35 Ustawy o ochronie praw konsumenta z dn.2 marca 2000 r.
 5. Zwrotom nie podlegają również bilety na szkolenia stacjonarne, warsztaty i spotkania dedykowane, w terminie krótszym niż 7 dni przed eventem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 7. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, w przypadku produktów z BUTIKU uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odstąpienia Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, od Umowy Sprzedaży. 
 8. Zwracany Towar należy przesłać na adres magazynu sprzedaży wysyłkowej:
  LGMP La Gosh My Passion Izabela Jagosz
  , ul. Krótka 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

  Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

 9. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na lgmp.pl) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Właściciel sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów zwracanych towarów, jeżeli Kupujący skorzystał z opcji darmowej dostawy.
 10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.
 12. Należności za zwrócone produkty, zostanie przekazana tą samą drogą, jaką dokonana została płatność.
 13. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący, o ile karta produktu nie stanowi inaczej.

Pobierz formularz zwrotu

Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, w tym również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Braki ilościowe i jakościowe dotyczące zawartości przesyłki, należy zgłosić mailowo do siedmiu dni od otrzymania przesyłki na adres info@lgmp.pl.  Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia zniszczonej lub niekompletnej przesyłki wraz z protokołem zniszczenia wystawionym przez kuriera, jeśli przesyłka była uszkodzona. Brak zgłoszenia roszczenia w zakreślonym terminie oraz brak potwierdzenia uszkodzenia od kuriera lub niekompletności przesyłki w postaci fotograficznej w tym terminie powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu przewozu.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Reklamacje możesz składać pisemnie na adres pocztowy: LGMP La Gosh My Passion Izabela Jagosz, ul. Krótka 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowsk lub elektronicznie, za pośrednictwem poczty mailowej info@lgmp.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru
 5. Możesz ją składać w przypadku:
  – publikacja papierowa (książka, broszura, opis) posiada wady drukarskie,
  – wad fizycznych lub prawnych pozostałych produktów,
  – opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu towarów lub usług,
  – nieprawidłowych danych na fakturze lub paragonie.
 6. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres magazynu sprzedaży wysyłkowej lgmp.pl: LGMP La Gosh My Passion Izabela Jagosz, ul. Krótka 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Pobierz formularz reklamacji

Dostępność produktów

W przypadku braku czy niedostępności zamówionego towaru poinformujemy Cię o tym fakcie mailowo bądź telefonicznie. Jeżeli dokonałeś płatności, a my nie będziemy w stanie dostarczyć Ci produktów w satysfakcjonującym terminie (innym niż standardowy termin wysyłki), niezwłocznie zwrócimy należność taką samą drogą, jaką została dokonana.

Forma komunikacji pisemnej

Obowiązujące przepisy wymagają, by część komunikacji i przekazywanych informacji odbywała się w formie pisemnej. Dlatego korzystając z naszych usług zgadzasz się, żeby komunikacja odbywała się głównie w formie elektronicznej. Skontaktujemy się z Tobą poprzez e-mail info@lgmp.pl lub dostarczymy Ci informacje poprzez ich publikację na naszej stronie internetowej www.lgmp.plZawierając umowę, zgadzasz się na komunikację z nami drogą elektroniczną i przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne komunikaty, które oferujemy drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymagania prawne dotyczące sposobu komunikacji.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Aby dokonać zakupu na stronie www.lgmp.pl konieczne jest zaakceptowanie stosowanej przez nas polityki prywatności i bezpieczeństwa. W każdej chwili możesz zapoznać się z nią klikając tutaj.

Prawo do zmiany regulaminu

Przysługuje nam prawo do poprawy i zmiany niniejszego Regulaminu zakupów w dowolnym czasie. Dokonując zakupów na stronie www.lgmp.pl akceptujesz Regulaminu obowiązujący w momencie składania zamówienia, chyba że stosownie do przepisów prawa lub decyzji organów władzy rządowej będziemy musieli wprowadzić zmiany we wspomnianym Regulaminie (w takim przypadku możliwe zmiany będą miały też wpływ na zamówienia, które zostały złożone wcześniej). Wyłączenie to obowiązuje również w sytuacji, gdy powiadomimy Cię o zmianie Regulaminu zakupów, zanim wyślemy do Ciebie potwierdzenie odbioru (w takim wypadku przysługuje nam prawo, by uznać, że zmiany w Regulaminie zostały zaakceptowane, o ile nie zaprzeczysz temu w ciągu siedmiu dni roboczych, licząc od przyjęcia przez Ciebie materaca lub innych produktów z naszej strony). Przysługuje nam prawo do poprawy i zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

Roszczenia sporne

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem sklepu na stronie www.lgmp.pl, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielem sklepu na stronie www.lgmp.pl, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LGMP La Gosh My Passion Izabela Jagosz.
 3. W przypadku, gdy będziesz chciał się wdać w spór z właścicielem sklepu na stronie www.lgmp.pl, w związku z obsługą reklamacji towaru masz również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Scroll to Top

Koszty i formy dostawy produktów mających postać fizyczną: 

Kupując produkty mające postać fizyczną (włóczki i akcesoria) możesz wybrać następujące formy dostawy:

Na terenie Polski:

Kurier InPost

17 PLN

Paczkomaty InPost

15 PLN

Kurier DPD
16 PLN

Czas dostawy przesyłek kurierskich na terenie PL – od 1 do 3 dni roboczych.
UWAGA – czas dostawy liczony jest od momentu wysłania przesyłki.

Kompletowanie przesyłki nie powinno przekroczyć 3 dni roboczych (chyba, że w opisie produktu określony został inny czas)

Na terenie Unii Europejskiej:

Kurier GLS
Kurier DPD

Koszty wysyłek:

Kraj wysyłki Kurier GLS Kurier DPD
Austria 67 PLN 66 PLN
Belgia 66 PLN 65 PLN
Czechy 49 PLN 51 PLN
Dania 65 PLN 71 PLN
Estonia 74 PLN 68 PLN
Francja 80 PLN 82 PLN
Hiszpania 104 PLN 99 PLN
Holandia 60 PLN 70 PLN
Irlandia 115 PLN 119 PLN
Litwa 72 PLN 56 PLN
Łotwa 72 PLN 56 PLN
Niemcy 67 PLN 46 PLN
Portugalia 104 PLN 87 PLN
Rumunia 92 PLN 116 PLN
Słowacja 61 PLN 56 PLN
Słowenia 92 PLN 82 PLN
Szwecja 110 PLN 112 PLN
Węgry 61 PLN 70 PLN
Włochy 66 PLN 104 PLN

Na terenie Wielkiej Brytanii:

Kurier DPD
Kurier FEDEX

Koszty wysyłek:

Kraj wysyłki Kurier DPD Kurier FEDEX
Anglia - 106 PLN
Irlandia Północna 96 PLN -
Szkocja - 106 PLN

Zaloguj się