Polityka Prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność. Ochrona informacji osobowych, udzielonych nam podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu, jest dla nas priorytetem. W swoich działaniach stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, które zapobiegają ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.

Treść zawarta poniżej jest oparta na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, min. na przepisach RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku), ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.

Znajdziesz w niej informacje min. o zasadach przetwarzania danych osobowych i celach w jakich je przetwarzamy, a także umożliwiające nam to podstawy prawne, informacje o narzędziach jakie wykorzystujemy oraz o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

Administratorem strony www.lgmp.pl i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Izabela Jagosz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LGMP La Gosh My Passion Izabela Jagosz, NIP:5531189027, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem: info@lgmp.pl 

Jakie dane zbieramy w sposób automatyczny?

W sposób automatyczny zbieramy jedynie dane zawarte w plikach cookies, tzw. „ciasteczkach” (niewielkich informacjach tekstowych, wysyłanych przez naszą witrynę i przechowywanych na Twoim komputerze, zawierających informacje związane z Twoim korzystaniem zarówno z witryny, jak i ze Sklepu Internetowego). Wykorzystujemy je do:

 • dostosowania zawartości witryny do Twoich preferencji,
 • tworzenia statystyk, które pomogą nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby, a co za tym idzie – ulepszyć strukturę i zawartość witryny,
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka,
 • utrzymania sesji użytkownika Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki czemu nie ma potrzeby wpisywania na każdej podstronie loginu i hasła,
 • dostarczania treści zgodnych z zainteresowaniami (w tym reklamowych).

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu?

W przypadku dokonywania zakupu i procesu rejestracji w Sklepie Internetowym zbieramy i przechowujemy następujące dane:

Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu
 • dodatkowo: NIP i dane o prowadzonej działalności gospodarczej
Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne dla dokonania zakupów w ramach witryny.
 
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia.
 
 Wystawienie paragonu, faktury (w formie elektronicznej) i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • dodatkowo: NIP i dane  prowadzonej działalności gospodarczej
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.
 

Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu
 • dane zawarte w treści reklamacji
 • numer rachunku bankowego

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa. 

Kontakt z Tobą:
 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu
 • dane zawarte w treści wiadomości
 • inne, przekazane przez Ciebie w treści korespondencji danych 
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b RODO, który pozwala nam na to, na podstawie zgody, w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz art. 6, ust.1 lit.f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.
 
Cel marketingowy czyli Knitterski Newsletter:
 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail)

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli Twoja zgoda na otrzymywanie od nas informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów).

Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów:

 • Wszystkie wymienione powyżej dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami:

 • Wszystkie wymienione powyżej dane.
 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich, czy klientów).

Zarządzanie stroną, korzystane z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony:

 • IP
 • zachowanie na stronie

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).

Wykorzystanie cookies na stronie:

 • IP
 • zachowanie na stronie

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszego wizyty na stronie.

Zarządzanie profilami Administratora w social mediach

 • Dane jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowej.

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji):

 • Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.

Umieszczanie komentarzy i opinii na stronie:

 • imię,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail)

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz dodać komentarz na naszej stronie.

W każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Możesz to zrobić z poziomu swojego konta po zalogowaniu lub wysyłając informację na adres: info@lgmp.pl

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.

 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Jako administrator danych, swoje obowiązki w tym zakresie mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie nie będzie to możliwe, mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.

 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.

 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora. 

 3. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

 4. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Prawo do wycofania zgody- oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Aby możliwe było zrealizowanie umowy kupna- sprzedaży pomiędzy nami, udostępniamy Twoje dane:

 • firmom kurierskim dostarczającym do Ciebie nasze produkty,
 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne,
 • firmom oferującym usługi księgowe
 • firmom umożliwiającym wysyłkę newsletterów
 • firmom umożliwiających wysyłkę linków do pobrania plików cyfrowych
 • podmiotom obsługującym zakupy w systemie ratalnym.

W każdym takim przypadku ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Poniżej znajduje się lista w/w podmiotów:

 1. MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia– w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego.
 2. Thecamels Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Wróblewskiego 18, 93-578,  KRS 0000910352 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi domeny.
 3. Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8, NIP 5213704420  – w celu wystawienia dokumentów księgowych.
 4. WeTransfer B.V. Willem Fenengastraat 19 1096 BL Amsterdam The Netherlands – do wysyłki linków awaryjnych, umożliwiających pobranie plików cyfrowych. 
 5. System płatności Imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909 – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych.
 6. Przelewy24 należące do  PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP: 779 236 98 87 – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych.
 7. PayPal (Europe) S. à r.l. et Cie, S.C.A – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych.
 8. Google Cloud Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa– w celu korzystania z usług Google, w tym Google Workspace. 
 9. Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 – w celu korzystania z narzędzi i platformy
  Facebook czy Instagram, szczególnie w zakresie narzędzi reklamowych.
 10. Facebook Ireland Ltd. – w zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w ramach grupy niestandardowych odbiorców.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE POZA OBSZAR UNII EUROPEJSKIEJ I DO PAŃSTW TRZECICH?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

 •  współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook, czy Mailerlite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych

Oprócz tego Twoje dane osobowe możemy ujawnić:

 1. Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
 2. Urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

Możemy to zrobić:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo,
 • w związku z dowolnym postępowaniem prawnym bądź spodziewanym postępowaniem prawnym,
 • w celu ustanowienia, wykonywania oraz ochrony naszych praw (w tym przekazywania informacji w celu ochrony przed oszustwem oraz minimalizowania ryzyka kredytowego).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych:

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres: info@lgmp.pl
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych:

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z naszych usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową.
 • Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, naszymi produktami lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:

 • Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.
 • Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika przy czym analizowane w tym przypadku są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania).
 • Korzystamy z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazujemy jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

 • do realizacji i obsługi złożonego przez Ciebie zamówienia,

 • do poprawy komfortu korzystania z naszej witryny,

 • do administrowania strony,

 • do przesyłania Ci dokumentów finansowych (oświadczeń, faktur),

 • do rozpatrywania zapytań oraz ewentualnych reklamacji i zażaleń,

 • przesyłania ogólnych wiadomości handlowych,

 • przesyłania informacji marketingowych i reklamowych dotyczących działalności naszej lub współpracujących z nami podmiotów (o ile wyrazisz na to zgodę),

 • udostępniania stronom trzecim danych statystycznych na temat naszych użytkowników (bez możliwości zidentyfikowania użytkownika na ich podstawie).

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń. Wszystkie transakcje elektroniczne kierowane przez Ciebie do nas lub od nas do Ciebie są szyfrowane za pomocą protokołu SSL.

Pamiętaj jednak, że podjęte przez nas działania mogą się okazać niewystarczające, jeżeli ze swojej strony nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności – jeżeli nie zachowasz poufności loginów i haseł, nie będziesz opuszczać witryny stosując opcję „wyloguj”. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za utrzymywanie hasła i danych użytkownika w tajemnicy. Nie będziemy domagać się od Ciebie podania hasła (oprócz momentu logowania się do serwisu).

Jak wygląda współpraca z innymi stronami internetowymi?

Niezależnie od korzystania z plików cookie oraz powiązanych z nimi i opisanych wyżej technologii możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na współtworzenie z nami reklam, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy też gromadzić oraz wykorzystywać dane na temat zachowań użytkowników na naszych Stronach i/lub Serwisach (np. umożliwiając im tworzenie spersonalizowanych reklam w serwisach stron trzecich). Firmy, o których mowa, mogą dostarczać reklamy, które z kolei mogą umieszczać pliki cookie lub w inny sposób śledzić zachowania użytkownika. Firmy te mogą wykorzystać zebrane informacje o nawykach internautów, by zamieszczać spersonalizowane reklamy w rozmaitych serwisach i w produktach.

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE

Prowadzimy profile na platformach społecznościowych, a nasza strona zawiera wtyczki które do nich przekierowują. Jesteśmy administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami.

W każdym przypadku dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe we własnych celach.

Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z naszym profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik.

Jeśli nie chcesz by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.

W ramach naszej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazujemy także polityki prywatności platform tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:

FACEBOOK:

Twoje dane osobowe podawane na Fanpage https://www.facebook.com/LaGoshMyPassion/ lub w Grupie KITTING ACADEMY by LGMP będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage lub Grupą, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage lub Grupy.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage lub dołączenie do Grupy. Zasady panujące na Fanpage lub w Grupie są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka. 

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage lub zrezygnować z uczestnictwa w Grupie. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora a związane z Grupą/ Fanpage. 

Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage lub Grupy na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage, dołączenie do Grupy lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami. 

INSTAGRAM:

Razem z portalem Instagram współadministrujemy dane związane z prowadzeniem przez nas profilu na portalu Instagram, w tym w ramach realizacji naszych wspólnych celów gospodarczych jak m.in. przetwarzanie danych związanych z odwiedzinami na naszym profilu (w tym związanych z wyświetleniem naszego profilu poprzez skorzystanie z wtyczki dostępnej na naszych stronach internetowych).

Przetwarzamy w ramach profilu dane dotyczące administrowania naszym profilem, informujemy o naszej działalności, promujemy nasze usługi, kampanie, produkty i pozostajemy w kontakcie z naszymi odbiorcami. Analizujemy także dane zbierane w ramach profilu w celach statystycznych oraz w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Zakres Twoich danych jakie przetwarzamy w ramach profilu to dane, które publicznie udostępniasz w ramach profilu (imię, nazwisko ewentualnie wizerunek czy inne dane jakie dodałeś na swój profil lub które przekazałeś nam w ramach wiadomości czy w komentarzu).

Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformę społecznościową Instagram w jego własnych celach i nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez portal Instagram w jego własnych celach i na zasadach określonych w regulaminie portalu Instagram.

Nasz profil na Instagram znajduje się pod adresem:

https://www.instagram.com/lgmp.pl/

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez obserwowanie naszego profilu, zostawiając komentarz oraz naszego uzasadnionego interesu jakim jest interakcja z podmiotami, które obserwują nasz profil lub z niego korzystają czy w celu zarządzania profilem. Możesz w każdej chwili przestać obserwować nasz profil.

Rekomendujemy Ci zapoznanie się z polityką prywatności portalu Instagram, która dostępna jest pod adresem:

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

YOUTUBE:

Razem z portalem YouTube współadministrujemy dane związane z prowadzeniem przez nas profilu na portalu YouTube w tym w ramach realizacji naszych wspólnych celów gospodarczych jak m.in. przetwarzanie danych związanych z odwiedzinami na naszym profilu, w tymi wyświetleniem naszego profilu poprzez skorzystanie z wtyczki dostępnej na naszych stronach internetowych.

Przetwarzamy w ramach profilu dane dotyczące administrowania naszym profilem, informujemy o naszej działalności, promujemy nasze usługi, kampanie, produkty i pozostajemy w kontakcie z naszymi odbiorcami. Analizujemy także dane zbierane w ramach profilu w celach statystycznych oraz w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Zakres Twoich danych jakie przetwarzamy w ramach profilu to dane, które publicznie udostępniasz w ramach profilu (imię, nazwisko ewentualnie wizerunek czy inne dane jakie dodałeś na swój profil lub które przekazałeś nam np. w komentarzu).

Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformę społecznościową YouTube w jego własnych celach i nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez portal YouTube w jego własnych celach i na zasadach określonych w regulaminie portalu YouTube.

Nasz profil na YouTube znajduje się pod adresem:

https://www.youtube.com/@LGMPLaGoshMyPassion/featured

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez obserwowanie naszego profilu, zostawiając komentarz oraz naszego uzasadnionego interesu jakim jest interakcja z podmiotami, które obserwują nasz profil lub z niego korzystają czy w celu zarządzania profilem. Możesz w każdej chwili przestać obserwować nasz profil.

Rekomendujemy Ci zapoznanie się z polityką prywatności portalu YouTube, która dostępna jest pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

NEWSLETTER

Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj by potwierdzić subskrypcje naszego newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości.

Korzystamy z dostawy newslettera, który zapewnia ochronę Twoich danych, tj. MAILER LITE LIMITED. System dostawcy odnotowuje Twoją aktywność związaną z subskrypcją naszego newslettera. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

Będziesz otrzymywać nasz newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przez nas. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok możemy zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usuniemy Cię z listy naszych subskrybentów.

Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz uzasadniony, jako administratora danych, interes.

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej oraz dostawcy usługi newsletter.

Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych gromadzonych na stronie www.lgmp.pl jest LGMP La Gosh My Passion Izabela Jagosz, z siedzibą w Klecza Dolna 34-124, ul. Szmaragdowa 23, NIP:5531189027 – wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

Jako Administrator Danych Osobowych niniejszym informuję, że nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) i samodzielnie wykonuję obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

Scroll to Top

Koszty i formy dostawy produktów mających postać fizyczną: 

Kupując produkty mające postać fizyczną (włóczki i akcesoria) możesz wybrać następujące formy dostawy:

Na terenie Polski:

Kurier InPost

17 PLN

Paczkomaty InPost

15 PLN

Kurier DPD
16 PLN

Czas dostawy przesyłek kurierskich na terenie PL – od 1 do 3 dni roboczych.
UWAGA – czas dostawy liczony jest od momentu wysłania przesyłki.

Kompletowanie przesyłki nie powinno przekroczyć 3 dni roboczych (chyba, że w opisie produktu określony został inny czas)

Na terenie Unii Europejskiej:

Kurier GLS
Kurier DPD

Koszty wysyłek:

Kraj wysyłki Kurier GLS Kurier DPD
Austria 67 PLN 66 PLN
Belgia 66 PLN 65 PLN
Czechy 49 PLN 51 PLN
Dania 65 PLN 71 PLN
Estonia 74 PLN 68 PLN
Francja 80 PLN 82 PLN
Hiszpania 104 PLN 99 PLN
Holandia 60 PLN 70 PLN
Irlandia 115 PLN 119 PLN
Litwa 72 PLN 56 PLN
Łotwa 72 PLN 56 PLN
Niemcy 67 PLN 46 PLN
Portugalia 104 PLN 87 PLN
Rumunia 92 PLN 116 PLN
Słowacja 61 PLN 56 PLN
Słowenia 92 PLN 82 PLN
Szwecja 110 PLN 112 PLN
Węgry 61 PLN 70 PLN
Włochy 66 PLN 104 PLN

Na terenie Wielkiej Brytanii:

Kurier DPD
Kurier FEDEX

Koszty wysyłek:

Kraj wysyłki Kurier DPD Kurier FEDEX
Anglia - 106 PLN
Irlandia Północna 96 PLN -
Szkocja - 106 PLN

Zaloguj się